Onderzoek

Intelligentieonderzoek
Sociaal-emotioneelonderzoek
Ontwikkelingsonderzoek

Onderzoek

Soms is aanvullend onderzoek nodig om tot een juiste diagnose te kunnen komen.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk waaronder; intelligentie, sociaal- emotioneel en ontwikkelingsproblematiek

Meer zicht hebben op gedrag