Systeemtherapie

Systeemtherapie

gezinstherapie

Bij Systeemtherapie worden de belangrijkste personen zoals de ouders, broer, zus, opa’s en oma’s, vrienden of andere belangrijke personen betrokken bij de therapie. Er wordt gekeken naar de onderlinge relaties en hoe men op elkaar reageert en welke invloed dit heeft op het kind en het gezin.

het gezin staat centraal

Plan van Aanpak

Psychologie-praktijk-Houten-Kind-en-Jeugd-Deborah-falk-Miriam-van-Leeuwen-Webdesign

Kennismaking met het gezin

Gezinsgesprekken

Tijdens de gezinsgesprekken bekijken we samen op welke wijze ieder gezinslid kan bijdragen aan vermindering van de problemen en hoe jullie als gezin weer in jullie kracht komen te staan.

We zijn op zoek naar een nieuwe collega!

Vacature

Kinder- en Jeugdpsycholoog/Orthopedagoog (ZZP)